flags.jpg (6638 bytes)

Universal Life Church Hungary
Egyetemes Élet Egyháza Magyarország

 

Hálásan köszönjük az egyház magyarországi központja létrehozására felajánlott adományokat!

 

Sajtóközlemények
+36203291412 (rendőri kérésre minden beszélgetést rögzítünk!)

2013. 03. 16.

A napokban a Dunántúlról, Tolna megyéből érkezett több megkeresés K. István Jánossal kapcsolatban. A rögzített telefonos bejelentések szerint egy ízben nagyobb értékű ingatlant kívánt az ULC részére megvásárolni, más ízben egy szekszárdi illetőtől 20 000,-Ft-ot csalt ki az egyházra, illetve állítólagosan az egyház központja által küldendő nagyobb pénzekre hivatkozva, melyekről a bejelentő szerint ígérvényeket mutatott be. A bejelentéseket jeleztük a rendőrségnek, a hangfelvétel bemutatásával együtt.

A bejelentésekből lassan kialakuló kép szerint nagy valószínűséggel a csalásokat olyan formában követi el, hogy az ULC perjelének adja ki magát, melyet érvénytelen (hamis?) lelkészi igazolással támaszt alá. Általában nagyobb értékű, iskola alapítására használható ingatlanokra köt adásvételi szerződést, melyre előleget nem fizet, arra hivatkozva, hogy majd amikor az egyház központjából megérkezik a pénz, egy összegben fizet, és addig nem is kívája használatba venni az ingatlant. A szerződés aláírását követően azt másoknak bemutatja, mellé hamis banki és egyházi pénzígérvényeket mutat be, és megpróbál pénzt kicsalni, mely ahhoz kell, hogy a "már úton levő" egyházi pénzhez -- mely többnyire legalább 10-15 millió USD -- hozzá tudjon jutni. Feltehetőleg hasonló csalások miatt többször került összeütközésbe a törvénnyel, többnyire felfüggesztett, de tényleges börtönbüntetést is töltött. A rendőrség nem adott ki pontos adatokat, de részemre jelezték, hogy bűnlajstroma kb. 3 gépelt oldal, valamint "különösen nagy összegre elkövetett" csalás miatt is született ellene ítélet. (Jogi képviselőnk szerint ez több tízmillió forintot jelenthet.)

A "kisebb" bűncselekmények másik módja szerint egyedül, vagy családjával panziókba és szállodákba jelentkezik be, és a számláját soha nem fizeti. Ismét más esetekben emberektől nem létező egyházi tisztségére hivatkozva pénzbeli és más adományokat kér. Ezeket a tevékenységeket az egyház működése szigorúan tiltja és elítéli. Tudomásunk szerint szeret egyházinak látszó viseletben (pl. katolikus papi gallér) megjelenni, hogy nagyobb szavahihetőséget tulajdonítsanak neki. Leírások szerint erősen kreol bőrű, nagy valószínűséggel Roma származású -- bár ezt csupán két fő erősítette meg ezidáig a rendkívül nagy számú bejelentő közül.

Továbbra is csak azt tudjuk kérni, hogy az egyházunk hírnevét lejárató bűnöző részére semmiféle pénzeket ne adjanak át, vele adásvételi szerződéseket ne kössenek, mert az egyház központja (Modesto, California) az egyház első számú vezetőjének egyértelmű állásfoglalása szerint NEM kíván Magyarországon iskolát létesíteni és semmilyen pénzeszközt ilyen célra nem kíván átadni, különösen egy olyan személynek nem, aki nem is tagja egyházunknak. Az általa bemutatott banki és egyházi ígérvények minden bizonnyal hamisítványok, miként az általa felhasznált lelkészi igazolványt jóhiszemű tévedésből állította ki Dr. Nagy János ULC püspök úr, és hiába próbálta bevonni, K. István János azt részére nem adta vissza. Mielőtt a teljes jogú tagfelvétel (azaz a tagság rögzítése az amerikai egyházközpontban) megtörtént, Dr. Nagy János püspök úr nevezettet kizárta az egyházból méltatlan viselkedése miatt, ugyanis már akkor is követett el visszaéléseket/csalásokat.

Kérünk minden megkárosítottat, hogy haladéktalanul tegyen feljelentést nevezett ellen a rendőrségnél. Bejelentések szerint nevezett magát többnyire magyar személyigazolvánnyal igazolja, melyben román állampolgárság van megnevezve és neve is román nyelven K. Stefan Ioan néven szerepel.

Mivel a bejelentéseket nem tudjuk ellenőrízni, a rendőrségi vizsgálat megkezdése óta az első körben eljáró rendőrtiszt tanácsa szerint mindegyik bejelentésről hangfelvételt készítünk, amit haladéktalanul átadunk a nyomozó hatóságoknak. Kérem, csak abban az esetben jelentkezzen bárki, ha hajlandó az ügyben vállalni a tanúvallomást és beleegyezik a hangfelvételbe. Mivel telefonban bármit lehet mondani, nem áll módunkban egyetlen bejelentés hitelsségét sem ellenőrízni, de ha vélhető bűncselekményről számolnak be, kötelességünk a hangfelvételt és a hívószámot a rendőrségnek átadni. A rendőrség az anonym számokat is be tudja azonosítani, ezért kérjük, ne rejtőzzön senki titkos szám mögé.

Olyan információkat is szolgáltatott több bejelentő is, mely szerint nevezett nem csak az Egyetemes Élet Egyházára (ULC, Modesto, California), hanem a Római Katolikus Egyházra is hívatkozik időnként, és állítólagosan vatikáni kiállításúnak látszó dokumentumokat is bemutat. Katolikus testvéreinket tehát szintén meggyalázza, amikor vélhetőleg az ő nevükben próbál bűncselekményt elkövetni.

Dr. Németh Ervin
ULC érsek

2013. 01. 16.

A közelmúltban két ízben kellett tanúvallomást tennem a rendőrségen a K. István János ellen folyó nyomozással kapcsolatban. Nevezett magát egy érvénytelen, Dr. Nagy János püspök úr által kiállított, de rövid időn belül visszavont lelkészi igazolvánnyal próbálta és próbálja az egyház vezető tisztségviselőjének beállítani. Dr. Nagy János püspök úr megerősítette, hogy nevezett az egyházunknak nem tagja. Minden cselekedetétől maximálisan elhatárolódunk.

Továbbra is nagyon sok megkeresést kapunk Debrecenből, ahol kifizetetlen szállásköltségeket és az egyház nevében kicsalt pénzeket, ruházatot, stb. panaszolnak fel K. István János ellen.

Tudomásunk szerint K. István János bűnlajstromán sok bűncselekmény (szélhámosság, csalás) és letöltött börtönbüntetés található. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy jelenleg is körözés alatt áll.

Ezúton kérünk mindenkit, akit megkárosított, vagy akiről tudják, hogy meg lett károsítva, jelezzék a debreceni rendőrségen, vagy keressenek mobil számomon: +36203291412. Minden hívásról hangfelvétel készül, amit a rendőrségi vizsgálathoz átadunk.

Dr. Németh Ervin
ULC érsek

2012. 11. 29.

Újabb megkeresést kaptunk, ezúttal ismét Debrecenből, ahol K. István János az egyház nevében és részére iskolaalapítási célra kíván ingatlant megszerezni, melyhez az amerikai anyaegyház támogatását várja. Csak ismételni tudjuk a korábbi sajtóközleményeket: Sem a kaliforniai, sem a Washington állambeli központ nem szándékozik ilyen jellegű támogatást nyújtani. Az esetet korábbi nyilatkozataikban elítélik, attól teljes mértékben elhatárolódnak, mint ahogyan mi is.

2012. 09. 04.

Andre Hensley, a Universal Life Church Headquarters elnöke személyesen erősítette meg a mai napon, hogy az egyházközpont sem jelenleg, sem a közeljövőben nem támogat anyagilag magyarországi iskolaalapítást. A lent nevezett személyt nem lelték fel a Modesto (Kalifornia) központú egyház hivatalos taglistájában sem. (http://www.ulchq.com)

Az eset kapcsán továbbra is annyit tudunk tanácsolni, hogy amennyiben valaki az egyház nevében és céljaira pénzt kér, az egyház amerikai központjával vegyék fel a kapcsolatot – akár rajtunk keresztül, akár önállóan, és amíg megerősítést nem kapnak, ne adjanak át semmilyen összeget. Amennyiben már megtették, forduljanak feljelentéssel a hatóságokhoz. Mi sajnos nem tudunk közvetlenül segíteni, sem kártérítést folyósítani.

A történteket nagyon sajnáljuk, elítéljük, és teljes mértékben elhatárolódunk tőle -- mind a magyarországi tagozat, mind az amerikai központok.

Az egyház nevével esetlegesen visszaélőket mindenkor szigorúan elítéljük. Amennyiben az egyház jó hírneve komoly csorbát szenved, felmerülhet a jogi eljárás kezdeményezése is.

2012. 08. 27.

Bajáról kaptunk bejelentést, mely szerint a korábbi sajtóközleményben szereplő személy állítólagosan iskolaépítési célra jelentős pénzkölcsönt kért, miközben várja, hogy az amerikai (Modesto, Kalifornia) egyházközpont több millió dolláros összeggel támogassa az iskolaalapítást. A hírt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudjuk, bár  nincs arról tudomásunk, hogy a központ bármely hasonló célra pénzt kívánna folyósítani.

Mivel egyházunkban az egyes gyülekezetek önállóan is tudnak munkát végezni és senkinek nem kötelesek azt bejelenteni, pontos információt -- mivel sajnos a nevezett épp velünk nem kíván kapcsolatot létesíteni -- nem tudunk adni.

Általános szabályként azonban javasoljuk, ilyen esetben mindig a megnevezett külföldi egyházközpontot kell megkeresni pontos információért. Soha addig pénzt ne adjon senki, amíg nem tájékozódott!

Szintén fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az egyházban bárki bármilyen egyházi címet megkaphat a csatlakozást követően, azonban az egyház tagjai -- az egyetemes lelkészi rendszerben -- teljes mértékben azonosak.  Csupán azért, mert valaki egy történelmi egyház magas rangját viseli, még nem bír semmilyen jelentős befolyással az egyház felett. A címek csupán a helyi gyülekezet munkájában való megkülönböztetett munkavégzésre utalnak, ám nem jelentenek semmilyen felsőbbséget!

Hasonlóképpen, az ULCH "központ" is csak egy olyan szerveződés, amely szeretné, ha az egyház Magyarországon valamelyest "rendezett", átlátható keretek közt működne. Technikailag csak adminisztrációs célt szolgál, és nem "parancsol" az egyes gyülekezeteknek illetve tagoknak.

2012. 05. 04.

Megkeresést kaptunk Debrecenből, hogy az egyház nevében K. István János, "Perjel at universal life church"  állítólagosan személyes célra szóló adománygyűjtést folytat.

Az Egyetemes Élet Egyháza Magyarország kizárólagosan a civil szervezetként való bejegyzésre folytat adománygyűjtést, minden személyes jellegű "adománygyűjtéstől" elhatárolódik, tagjai számára személyes célú adományok gyűjtését nem engedélyezi. Nevezett személy LinkedIn adatlapján a Universal Life Church Monastery (http://www.ulch.org, Seattle, Washington) jelenik meg.

A bejelentés kapcsán kapcsolatba léptünk az illetékesekkel, és a Universal Life Church Monastery elítéli az esetet, arra tagjait soha nem jogosította fel. A tagok nyilvántartásában nem sikerült fellelniük a nevezett személyt, aki magát romániai iratokkal és az állítólagosan az egyház által kiállított lelkészi igazolással igazolta a sértett részére.

Az eset kapcsán azt kérjük mindenkitől, hogy amennyiben az egyház nevében magánszemélyek megkeresnék adománygyűjtési szándékkal, ne támogassák őket, és jelezzék felénk, illetve a hatóságok felé a megkeresést.

Telefonszámunk (munkaidőben): +36203291412

Tájékoztathat bennünket e-mail segítségével is.

 

(c) Dr. Németh Ervin, tisztelendő atya, az ULC főpüspöke

 

 

 

http://www.angolsuli.com
http://www.angolsuli.info
http://www.kidsenglish.info
http://www.positiveenglish.eu
http://www.positiveenglish.hu
http://www.positiveenglish.hu/forum/
http://www.positiveenglish.biz
http://www.chickenology.net/
http://www.chickenologyencyclopedia.com
http://www.ervinnemeth.com
http://www.kiranemeth.com
http://www.leanemeth.com
http://www.ulch.info
http://www.wbsh.info
http://www.worldenglishschool.com/
http://www.worldenglishschool.eu
http://www.worldenglishschool.info
http://www.qsl.net/hg8lvs/
http://www.qsl.net/ha8kci/