flags.jpg (6638 bytes)

Universal Life Church Hungary
Egyetemes Élet Egyháza Magyarország

 

Hálásan köszönjük az egyház magyarországi központja létrehozására felajánlott adományokat!

 

Az Egyetemes Élet Egyházát 1959-ben alapította Kirby J. Hensley tiszteletes, miután egyre nagyobb csalódást érzett az iránt a pünkösdista egyház iránt, amelynek tagja volt. Hensley tiszteletes halálát követően az egyház a vezető körében kialakult nézeteltérések miatt három részre szakadt. Az Egyetemes Élet Egyháza magyarországi tagozata mindhárom ággal jó kapcsolatot tart fent, bár magára nézve az eredeti (Modesto, California) központot tartja mérvadónak, a magyarországi tagozat megalapítását náluk kezdeményeztük. Aki a magyar tagozathoz csatlakozik, az a Modesto-beli "ULC Headquarters"-hez csatlakozik. Az egyház hivatalos és teljes tagnyilvántartását Modestoban vezetik, csak az minősül tagnak, akit ott (is) nyilván tartanak. (Minden tagunk és helyi gyülekezetünk önállóan is jogosult tagokat felvenni, azonban a tagfelvétel csak akkor válik teljes érvényűvé, ha az amerikai központ részére az adatokat továbbítják!)

Hensley tiszteletes öt évet szentelt életéből a különböző vallások tanulmányozására, és végül arra a felismerésre jutott, hogy minden ember számára más a helyes vallás, minden ember szabadon választhatja meg azt.  Senki nem ítélhet el senkit azért, mert eltérő módon vélekedik hitbeli kérdésekről és másként akarja hitét a teremtője iránt kimutatni.

Az egyház mindenkit, aki legalább 13 éves, cselekvőképes és tagja kíván lenni, ingyenesen és kérdések feltevése nélkül holtáig érvényesen lelkésszé szentel és kérésére erről hivatalos igazolást állít ki, mely a teljeskörű lelkészi teendők ellátására feljogosít.  Kérhetőek a tagok által különböző titulusok, melyek a gyülekezeti munkához szükségesek lehetnek -- azonban, ellentétben sok hierarchikus elrendezésű egyházzal, a különböző tisztségek nem jelentenek egymás fölé helyezést. Az egyházban mindenki egyenlő, bár a gyülekezetek, illetve regionális, országos, vagy nemzetközi szerveződések választhatnak tisztségviselőket.

Úgy tartjuk, a szolgálatra való elhívás Istentől származik és azt ember nem bírálhatja felül:

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek."
János 15:16

Szeretnék az egyház tagja lenni!

Elmúltam 13 éves és kérem, vegyenek fel a ULC magyar tagozatába -- kérjük megírni a következő adatokat e-mail címünkre (a fenti sorra kattintva):

 •  Keresztnév (nevek)

 • Vezetéknév

 • Születési név, ha eltérő

 • Életkor

 • Lakcím

 • e-mail elérhetőség

 • ha már valamelyik amerikai központ regisztrálta, a központ neve és tagfelvétel ideje

Csak az vehető fel tagnak, aki valós adatokat küld be -- hamis adatokkal a tagfelvétel érvénytelen, amint kiderül, automatikusan kizárjuk a jelentkezőt! Szintén kizárható a tag jelölt méltatlan viselkedése miatt. Minden adatot továbbítunk az amerikai központba és csak azután válik valaki teljes jogú taggá, hogy ott rögzítették a taglistában.

Kérjük mindazokat, akik valamelyik amerikai központnál lettek tagnak felvéve, hogy jelentkezzenek, és adják meg adataikat, valamint a tagfelvétel idejét, hogy a magyarországi tagok tagnyilvántartásába felvehessük!

A lelkészi teendők végzéséhez angol tanfolyamokat, kiadványokat, kellékeket, különböző hittudományi fokozatokat kínál az egyház amerikai központja.

Megnézem az angol nyelvű katalógust.

 

Az Egyetemes Élet Egyháza egyetlen hitelvet vall:

"Azt tenni, ami helyes."

Természetesen ez azt jelenti, hogy másokat is hagyni kell az ő meggyőződésük szerint "tenni azt, ami helyes," és ez a kitétel nem csak a keresztény vallást, hanem minden más vallást is magában foglal.  Ma minden világvallás végtelenül megosztott, felekezetek, szekták egymást gyalázzák, embereket gyilkolnak és csonkítanak meg, mert ugyanazt az Istent másként imádják, esetleg más liturgia szerint végzik az Istentiszteleteket.  Teszik ezt, miközben minden világvallás központi tanítása az embertársak szeretete...

Nos, Az Egyetemes Élet Egyháza nem kíván senkit jelenlegi hitéből kitéríteni, csak azt kéri, megértéssel viseltessenek az emberek egymás iránt.   Ahhoz, hogy valaki tagunk lehessen, nem kell elhagyni a meglévő hitét, meglévő gyülekezetét.  1962 és 2008 között közel 18 millió személynek állítottak ki lelkészi igazolást, 2009-ben közel tízezer igazolást küldött ki havonta az egyház központja.

Ezzel a honlappal szeretnénk buzdítani mindenkit, aki erre elhívást érez, csatlakozzon az Egyetemes Élet Egyháza magyarországi közösségéhez.  Célunk, hogy mihamarább olyan tagsággal rendelkezzünk, amely az egyház törvényes bejegyzését is lehetővé teszi, hogy minél szélesebb körben hirdessük, tegye mindenki "azt, ami helyes."

 • Hitünk: Azt tenni, ami helyes.

 • Célunk: Teljesebb élet mindenkinek.

 • Elvárásunk: Állandó fejlődés.

 • Jelmondatunk: Élni és segíteni másokat az életben.

A magyarországi tagok száma jelenleg túl kevés és a működésünk nem rendszeres, ezért jelenleg nincs az amerikai központtól elkülönített, önálló tevékenységünk, illetve önálló civil szervezeti bejegyzésünk.  Aki adományt kíván adni, csak az amerikai egyház részére adhatja, azonban ezen az oldalon keresztül indított adományok kizárólagosan a magyarországi rendszeres tevékenység megszervezésére és a törvényes bejegyzés megvalósítására fordítódnak. Ezt azzal tudjuk garantálni, hogy az amerikai központtól elkülönített PayPal számlán (ideiglenesen a szervezést kezdeményező tag számláján) gyűjtjük az adományokat. Amennyiben más módon és célra kérnek öntől adományt, kérjük, ne adakozzon, mert ilyen jogosítványt sem az amerikai központ, sem a magyarországi szervezet kialakításán munkálkodó magyar központ nem ad ki senkinek!

Internetes fizetésre alkalmas (dombornyomású) bankkártyával támogathatja az Egyetemes Élet Egyházát:

 

 

(c) Dr. Németh Ervin, tisztelendő atya, az ULC főpüspöke

 

 

 

http://www.angolsuli.com
http://www.angolsuli.info
http://www.kidsenglish.info
http://www.positiveenglish.eu
http://www.positiveenglish.hu
http://www.chickenology.net/
http://www.chickenologyencyclopedia.com
http://www.ervinnemeth.com
http://www.kiranemeth.com
http://www.leanemeth.com
http://www.ulch.info
http://www.wbsh.info
http://www.worldenglishschool.com/
http://www.worldenglishschool.eu
http://www.worldenglishschool.info
http://www.qsl.net/hg8lvs/
http://www.qsl.net/ha8kci/